Palvelumme

Kauttamme saatte taloushallinnon kaikki palvelut.

Kirjanpito

Oma-aloitteiset verot, tase sekä tuloslaskelmat.

Potkimispalvelu

Muistutamme puuttuneesta materiaalista.

Palkanlaskenta

TAS-, Tyel- ja vuosi-ilmoitukset.

Tilinpäätös

Tilinpäätös kertoo yrityksen tuloksen ja varallisuuden.

Verojenlaskenta

Verojenlaskenta ja ennakkoverojen arviointi.

Controller-palvelu

Analysoimme yrityksen tuloksen ja varallisuuden.

Kannattavuuslaskenta

Laskemme yrityksen tuotteiden kannattavuuden.

Tilinpäätöspalavaveri

Käymme yhdessä läpi yrityksen tilinpäätöksen.

Budjetointi

Arvioimme tulevan tilikauden budjetin.

Sparrauspaketti 1

Käymme yhdessä läpi yrityksen tilanteen 3 kuukauden välein

Sparrauspaketti 2

Käymme yhdessä läpi yrityksen tilanteen puolen vuoden välein

Sovimme palvelukokonaisuuden aina tarpeiden mukaisesti.